Hva tilbyr vi

Rådgivningstjenester

Innen helse, forskings og utdanningsmiljøene.

Løsninger

Løsninger vurderes ut fra ulike hensyn, som byggets beskaffenhet, arbeidsflyt, brukervennlighet, kvalitet, funksjonalitet, levetid, soliditet og gjenbruk.

Prosjektering

Når vi har landet på løsningen utarbeides tegninger og beskrivelser.

Valg av produkter

Produktene velges ut fra hensyn som; funksjon i forhold til bruk, avtrekksløsninger i forhold til produkt og personbeskyttelse, krav til sikkerhet, samt kvaliteten på produktene i forhold til påvirkning av eksempelvis, kjemikalier.

Produksjon

I tillegg til egen produksjon i våre lokaler på Askøy utenfor Bergen, benytter vi oss av norske og europeiske produsenter og underleverandører, som følger de samme standarder som oss.

Montasje

Montasjen er ofte den mest utfordrende fasen i prosjektet. Her bruker vi egne medarbeidere og utvalgte samarbeidspartnere, som alle kan faget og kjenner våre kvalitetskrav.

Service og oppfølging

Oppfølging etter 6 måneder i forhold til et antall sjekkpunkter. Periodisk oppfølgning og kontroll av produkter og utstyr etter avtale.

Produktoversikt

Produktark i ulike grupper.