Hvordan arbeider vi

Med vår tverrfaglige kunnskap er vi i stand til å vurdere og møte ulike behov. Dette resulterer i løsninger med høy funksjonalitet, bygget på gode produkter, og med størst mulig fleksibilitet.

De beste innredningsløsningene skapes når vi kommer inn i en tidlig fase av planleggingen sammen med brukerne, byggherrer, arkitekter og eventuelle byggetekniske konsulenter.

For at innredninger skal fungere, planlegges de ut fra flere perspektiv, ikke bare i forhold til flyten i arbeidet, brukervennligheten og levetiden, men like viktig – i forhold til byggets muligheter og begrensninger.

Derfor har våre prosjektledere en byggeteknisk bakgrunn. Denne tverrfaglige kunnskapen setter oss i stand til å se hvordan innredningsbehovene kan ivaretas og fungere best, ikke bare i teorien, men også i praksis.

 

Litt forenklet kan vi si at vi løser oppgavene i denne rekkefølgen:

1

Se på brukernes behov og utfordringer knyttet til arbeidsprosessene.

2

Vurdere byggets oppbygning, funksjon, begrensninger og muligheter sammen med byggherre, eller byggherres faglige rådgiver.

3

Gjennomgå mulige løsninger og alternativer i forhold til produksjonsmuligheter og tilgjengelige produkter.

4

Utarbeide forslag til løsninger gjennom 3D visualisering i forhold til kvalitet, funksjonalitet, fleksibilitet, levetid og kostnad.

5

Justere, forbedre og videreutvikle, helt fram til løsningen oppleves som optimal.

6

I etterkant tilbyr vi, hvis ønskelig, en digital tvilling av den gjennomførte løsningen, som vil forenkle eventuelle framtidige endringer.