Referanser

Haraldplass Diakonale Sykehus
Prosjekt: Resepsjoner, arbeidsstasjoner, møbler og annet

Prosjektet besto av en innredningsløsning for sykehuset innen logistikk og drift. Leveransen inneholdt blant annet UV-skap for sterilisering luftsmitte, bekkenskap, system skap, arbeidsstasjoner, kjøkken, resepsjoner og sittemøbler. Et utfordrende prosjekt med mange tverrfaglige oppgaver.

Høyteknologisenteret i Bergen
Prosjekt: Komplett laboratorium, elektro og vanninstallasjoner

Prosjektet og leveransen har bestått av prosjektering og levering av en komplett laboratorium innredning. Leveransen har inkludert avtrekkskap, samt intern fremføring og kobling av elektro-, gass- og vanninstallasjoner frem mot byggets grensesnitt. Oppgaven ble prosjektert og løst opp mot byggets eksisterende infrastruktur.

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektet og leveransen har, med utgangspunkt i byggets utforming, bestått i å skape et autentisk sykehus miljø for utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. I tillegg supplerte vi med et laboratorium for forskningsoppgaver, og undervisning innenfor elektroinstrumentering og bruk.

Konsulentbyrået Rådgivende biologer

Løsningen og leveransen besto av nedventilerte arbeidsbenker og dekkskap for mikroskopi.

Equinor Mongstad (tidl. Statoil Mongstad)

I dette prosjektet utviklet og produserte vi frittstående testbenker og avtrekkskap, med spesialtilpasset brukerutstyr. Inklusiv fremføringer for olje, gass, vann og elektro.

Bergen og Stavanger Politikammer

Innredning for kriminaltekniske undersøkelser, blant annet fingeravtrykk.